ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ ΣΑΜΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

 

 

  • ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΩΝΟ-ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

  • ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΜΩΤΑΤΑ

  • ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΚΥΛΙΑ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Βαρέλες - φορτηγά

  • Πρέσσες

 
  • Γερανοί

  • Μηχανήματα έργων