ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. προήρθε από μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του ιδρυτή της Χαραλάμπου Παπαδημάτου το 1994 με έδρα τα Χαλιώτατα Σάμης Κεφαλονιάς. Αντικείμενο εργασιών της ήταν η παράγωγη και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος για την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

  • Το 1997 διευρύνεται το αντικείμενο των εργασιών της με τη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Άλωνο –Τσακαρισιάνου Σάμης και την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος παράγωγης ασφαλτικού σκυροδέματος στην έδρα της στα Χαλιωτάτα Σάμης.
  • Το 2002 εγκατέστησε δεύτερη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στο χώρο του λατομείου.
  • Το 2004 εγκατέστησε τρίτη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στα Σιμωτάτα  Κεφαλονιάς.
  • Το 2010 η εταιρία επεκτάθηκε στην εμπορία σιδήρου οπλισμού και οικοδομικών υλικών με την εγκατάσταση και λειτουργία μάνδρας στην έδρα της.
  • Το 2013 ιδρύει υποκατάστημα εμπορίας σιδήρου και οικοδομικών υλικών στα Κοκύλια Αργοστολίου.

Σήμερα η Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ έχει εδραιωθεί ως ένα ισχυρό όνομα στην εμπορία έτοιμου σκυροδέματος-λατομικών προϊόντων και οικοδομικών υλικών.

 

Πιστοποίηση ποιότητας

 

   Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί συμφώνα με το πρότυπο:

   ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

   Τα αδρανή που παράγονται στο λατομείο έχουν πιστοποιηθεί συμφώνα με τα πρότυπα:

   ΕΝ 12620:2002+Α1:2008

   ΕΝ 13043:2002+ΑC:2004

   EN 13139:2002+AC:2004

   EN 13242:2002+A1:2007

   Το ασφαλτικό σκυρόδεμα  έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο:

   ΕΝ 13108-1:2006+AC:2008